>

Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i Rodziców, dostosowujemy warunki przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do panującej sytuacji.

W związku z tym zachęcamy Rodziców dzieci już uczęszczających, jaki i planujących zapisać dziecko do naszej placówki, do telefonicznego (tel. 41 361-75-75 lub 512082494) lub e-mailowego (sp.mojcza@daleszyce.pl) potwierdzenia woli o kontynuacji lub chęci korzystania z usług naszej szkoły – należy podać imię i nazwisko dziecka, wiek i miejsce zamieszkania.

Składanie wniosków w wersji papierowej (co jest wymogiem ustawowym) odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć w szkołach i przedszkolach.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce:

Wnioski – rekrutacja

 

Przypominam Państwu, iż postępowanie rekrutacyjne uzupełniające odbędzie się w terminie 24.04.2020r. – 11.05.2020r. Wówczas wszystkie dzieci, zgłoszone do naszej placówki drogą elektroniczną lub telefoniczną zostaną ujęte na listach.

Z wyrazami szacunku

Marta Puchała

Dyrektor szkoły