>

Historia szkoły

Miejscem kulturalno-oświatowym w miejscowości Mójcza jest szkoła.

O początkach jej powstania możemy dowiedzieć się z kroniki szkolnej, prowadzonej od 1 stycznia 1921 r. przez pana Stanisława Skrzypka.

„Przy wymierzaniu kolonij w roku 1859 część ziemi wielkości 3 morgów 9 prętów przeznaczono pod szkołę.

Od północy osada szkolna graniczyła z kolonia Nr 7, od wschodu – z drogą, od południa z kolonią Nr 8 i od zachodu z drogą,

która prowadziła z Mówczy do Zagórza. Obecnie tej drogi nie ma, ale jest na planie.”
Szkołę wspólnymi siłami na ziemi szkolnej w Mójczy wybudowali w roku 1896 mieszkańcy Mójczy i Zagórza, a więc nowa szkoła także była wiejska.

Sama szkoła, jak również zabudowania gospodarskie były wybudowane z drewna. Gmach szkolny składał się z sali szkolnej i mieszkania dla kierownika.

Szkoła znajdowała się na gruncie suchym i zdrowym. Do roku 1914 szkoła w Mójczy była wiejską, to znaczy, że na jej utrzymanie łożyły wsie: Mójcza i Zagórze.
„Pierwszym nauczycielem w Mójczy, mianowanym w 1897 r. był pan Michał Żelaskiewicz, który pełnił tę funkcję do roku 1912,

a na jego miejsce przybył niejaki Rosjanin (nazwisko nieczytelne w kronice). Od 1913 r. trzecim nauczycielem był p. Seweryn Czeczot,

który był do roku 1920. na miejsce p. Czeczota władza szkolna mianowała nauczycielem szkoły powszechne w Mójczy p. Stanisława Skrzypka.

W roku szkolnym 1914/15 nauki w szkole nie było – szkoła w tym czasie była miejscem postoju dla Rosjan i dla Austriaków.”

Dnia 17 sierpnia 1938 r. położono kamień węgielny pod nowy gmach szkolny w Mójczy.
Dnia 8 stycznia 1940 r. władze niemieckie aresztowały kierownika szkoły – Stanisława Skrzypka i osadziły go w więzieniu w Kielcach.,

w którym przebywał do dnia 20 kwietnia 1940r. od dnia 1 września do 3 stycznia 1945 r. tutejsza szkoła była zajęta przez wojska niemieckie.

Nauka w tym czasie nie odbywała się.
Od 1 listopada 1948 r. rozpoczęła się nauka w nowym budynku szkolnym. Wybudowany budynek szkolny w tutejszej gromadzie był ładny.

Sale były jasne i widne, ciepłe, co według opinii tutejszych mieszkańców było zasługą byłego kierownika szkoły – Stanisława Skrzypka.

Po odejściu Stanisława Skrzypka, „który został przeniesiony, z dniem 31 sierpnia, na własną prośbę w stan spoczynku po 30 latach pracy

nauczycielskiej tutejszej szkole a po 47 latach pracy w zawodzie nauczycielskim” , na jego miejsce mianowano panią Stanisławę Sądej w roku szkolnym 1950/51

. „Budynek szkolny przedstawiał widok okropny, mieszkańcy tutejszej gromady twierdzą, że taki stan szkoły był zaraz po froncie.

Szyb w klasach nie było, ściany oberwane, tablice w klasach zniszczone a całe boisko to jeden wielki śmietnik. Szkoła od czasów okupacji hitlerowskiej,

nie była ogrodzona. (…) Po przyjęciu kierownictwa przez ob. St. Sądej natychmiast została ożywiona działalność Komitetu Rodzicielskiego na czele z sołtysem

gromady Mójcza, który bardzo energicznie i ofiarnie zabrał się do remontu budynku szkolnego. Pieniądze na remont szkoły zebrane zostały z opodatkowania się

mieszkańców Zagórza i Mójczy z hektara 20 zł.”
W 1959r. stanowisko kierownika szkoły objął pan Józef Twardowski, który pełnił tę funkcję do roku szkolnego 1964/65.

Od roku szkolnego 1965/66 kierownictwo szkoły objęła pani Janina Wilczyńska ( Nowakowska), która pełniła tę rolę do 1994 r.

Obecnym dyrektorem szkoły jest pani Teresa Stępień.
Wiosną 1971r. rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest to obiekt jednopiętrowy.

Mieści się w nim pięć klaso-pracowni, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, biblioteka, sale dla oddziału przedszkolnego oraz pracownia komputerowa.

Sale lekcyjne są dość duże, dobrze nasłonecznione. Szkoła jest wyposażona w telewizor, magnetowid, dvd, radiomagnetofon oraz niezbędne pomoce naukowe.
Teren szkoły jest ogrodzony i oświetlony, otoczony ozdobnymi krzewami i drzewami. Na placu szkolnym znajduje się boisko do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki.

W najbliższym czasie ma rozpocząć się budowa sali gimnastycznej i zaplecza. W szkole, oprócz zajęć lekcyjnych, odbywają się również spotkania mieszkańców

z władzami gminnymi, wspólne opłatki świąteczne, zebrania dotyczące miejscowości i jej rozwoju. Szkoła współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Poprzez spotkania z twórcami ludowymi podtrzymywana jest tradycja wykonywania z bibuły kwiatów, ozdób choinkowych, palm wielkanocnych.