>

Autor: Wojciech Bernecki

Spotkanie z rodzicami

W dniu 23 stycznia 2020r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie dyrektora z nauczycielami oraz rodzicami klas I – VIII. Serdecznie zapraszamy.

Wyjazd do Domu Seniora

W ramach współpracy z Domem  Seniora  Zielone Niwy  Szkolny Klub Wolontariatu postanowił przygotować laurki dla Babć i  Dziadków  z okazji ich święta oraz zakupić za dobrowolnie ofiarowane symboliczni złotówki pączki . Dzieci ochoczo włączyły...

Akcja “Razem na święta”

Nasza szkoła bierze udział w akcji „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach współpracy Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im....

Andrzejkowa noc

Dnia 29.11.2019r. w naszej szkole odbyły się andrzejki wraz z nocowaniem. Wieczór zaczęliśmy od wróżb, dotyczących naszej przyszłości, następnie bawiliśmy się na dyskotece. Na kolacje zjedliśmy pyszne i zdrowe kanapki oraz wypiliśmy ciepłą herbatę....

Dyskoteka andrzejkowa

W dniu 28.11.2019 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka, której organizatorem był Samorząd Uczniowski. Już od progu drzwi szkolnych dało się słyszeć dźwięki dobrej muzyki. Podczas zabawy można było spróbować pyszności, które przygotował...

Warsztaty językowe

18 i 20 listopada uczniowie klas III i VIII wzięli udział w warsztatach w ramach Dni Języków Obcych zorganizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas...

Spotkanie z rodzicami

W dniu 20 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy o godz. 16, odbędzie się spotkanie rodziców z dyrektorem i wychowawcami klas. Zapraszamy

Współpraca z Domem Seniora w Niwach

Celem „Szkolnego Klubu Wolontariatu” Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Buka w Mójczy jest niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych ( współpraca, altruizm, życzliwość, itp.)...