>

Autor: Wojciech Bernecki

Andrzejkowa noc

Dnia 29.11.2019r. w naszej szkole odbyły się andrzejki wraz z nocowaniem. Wieczór zaczęliśmy od wróżb, dotyczących naszej przyszłości, następnie bawiliśmy się na dyskotece. Na kolacje zjedliśmy pyszne i zdrowe kanapki oraz wypiliśmy ciepłą herbatę....

Dyskoteka andrzejkowa

W dniu 28.11.2019 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka, której organizatorem był Samorząd Uczniowski. Już od progu drzwi szkolnych dało się słyszeć dźwięki dobrej muzyki. Podczas zabawy można było spróbować pyszności, które przygotował...

Warsztaty językowe

18 i 20 listopada uczniowie klas III i VIII wzięli udział w warsztatach w ramach Dni Języków Obcych zorganizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas...

Spotkanie z rodzicami

W dniu 20 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy o godz. 16, odbędzie się spotkanie rodziców z dyrektorem i wychowawcami klas. Zapraszamy

Współpraca z Domem Seniora w Niwach

Celem „Szkolnego Klubu Wolontariatu” Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Buka w Mójczy jest niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych ( współpraca, altruizm, życzliwość, itp.)...

Zbiórka karmy dla czworonogów ze schroniska

Szkoła Podstawowa im. Gen. Tadeusza Buka w Mójczy zwraca szczególną uwagę na to, by nie tylko uczyć, ale i wychowywać, wpajać młodzieży dobroć, tolerancję, szacunek dla innych, chęć niesienia pomocy. Samorząd Uczniowski stara się,...

Święto Szkoły Podstawowej imienia generała Tadeusza Buka w Mójczy

Święto Szkoły Podstawowej imienia generała Tadeusza Buka w Mójczy

„ Narodowa pamięć wplata się w historię cieniami poległych” Święto Szkoły Podstawowej imienia generała Tadeusza Buka w Mójczy 8 listopada w Szkole Podstawowej w Mójczy świętowano 9.rocznicę nadania naszej placówce imienia gen. Tadeusza Buka...