>

Dzienne archiwum: Listopad 18, 2019

Współpraca z Domem Seniora w Niwach

Celem „Szkolnego Klubu Wolontariatu” Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Buka w Mójczy jest niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych ( współpraca, altruizm, życzliwość, itp.)...

Zbiórka karmy dla czworonogów ze schroniska

Szkoła Podstawowa im. Gen. Tadeusza Buka w Mójczy zwraca szczególną uwagę na to, by nie tylko uczyć, ale i wychowywać, wpajać młodzieży dobroć, tolerancję, szacunek dla innych, chęć niesienia pomocy. Samorząd Uczniowski stara się,...